N.O.Consulting

CRM-experter

Med många lyckade projekt, många inom CRM, har vi skaffat oss ett rykte om att driva lyckade projekt. Våra kunder ser oss som ett stöd när de behöver hjälp med främst CRM.

Vi har vana projektledare, analyster och arkitekter som hjälper till med små och stora projekt.

Kan vi hjälpa er med ert CRM?

2

23

100%

Lyckade Projekt

CRM-Experter

Nöjda kunder

Projektledning & Partnerstöd

Support & Maintenance

De flesta börjar sin resa inom ett område genom att ge support och fortsättningsvis utveckla applikationen. Det har vi också gjort och vi har därmed en djup och bred teknisk kompetens främst inom CRM.

Vi kan hjälpa er med både support, utveckling och maintenance som vi är så bra på.

Vår support fungerar bra eftersom det är samma person som även hjälper er med era projekt och har därmed bra kunskap om er lösning.

Våra experter har lång kunskap inom CRM och kan det mesta om de två applikationer vi arbetar med. Det gör att vi kan göra utbildningar på olika nivåer och för olika grupper. 

Vi hjälper de flesta företag med att analysera befintligt CRM och ge förslag på förbättringar, eller så är vi med och skissar på ett nytt införande. Vi är oberoende och kan se ert CRM med nya ögon, vilket uppskattas av våra kunder.

Utbildning & Systemstöd